شناسه :
کلمه عبور :
 
1  : به چه میزان اخبار و اطلاعیه های آموزشكده را ازطریق وب سایت پیگیری می کنید ؟


ش.سوالپاسختعداد
1هميشه119
1گاهي اوقات143
1هيچوقت101
2عالي163
2خوب146
2متوسط139
3سريع85
3خوب124
3كند154