شناسه :
کلمه عبور :
 
1  : به چه میزان اخبار و اطلاعیه های آموزشكده را ازطریق وب سایت پیگیری می کنید ؟


ش.سوالپاسختعداد
1هميشه153
1گاهي اوقات182
1هيچوقت139
2عالي163
2خوب146
2متوسط139
3سريع85
3خوب124
3كند154