افتخار آفرینی دفتر فرهنگ اسلامی آموزشکده سما واحد گرگان در ارزشیابی سالانه از فعالیت های فرهنگی، هنری و قرآنی آموزشکده های سما سراسر کشور در سال تحصیلی 93-92


    آموزشکده فنی وحرفه ای سما واحد گرگان در ارزشیابی سالانه از فعالیت های فرهنگی، هنری و قرآنی آموزشکده های سما سراسر کشور در سال تحصیلی 93-92 در بین آموزشکده های سما با درجه متوسط حائز رتبه دوم گردید و از سوی جناب آقای دكتر قلي زاده ریاست محترم سازمان سما مورد تقدیر قرار گرفت.