نشست مسوولین بانك ملي استان گلستان با معاون امور سما و كارشناسان حوزه مالي سما واحد گرگان

      به منظور همکاری و تعامل هرچه بيشتر با بانك ملي ايران و بهره¬گیری از تسهيلات و امتيازات آن بانك جهت آموزشکده و مدارس سما واحد گرگان، جلسه¬ای با حضور آقایان عباسي رياست محترم اداره امور شعب استان گلستان، باقريان رياست محترم حوزه گرگان، احمري رياست محترم منابع انساني و كارگزيني اداره امور شعب استان گلستان، حسيني رياست محترم شعبه ميدان هفتم تير گرگان، جلالي مدير محترم روابط عمومي اداره امور شعب استان گلستان، مهيني معاون محترم امور سما واحد گرگان، حاجيلري حسابدار محترم حوزه معاونت و مدارس و كلاسنگياني حسابدار محترم آموزشكده تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی پیرامون اهمیت و ضرورت توسعه¬ی فضاي فيزيكي آموزشكده و مدارس سما در شهرستان گرگان، رياست محترم بانك ملي استان گلستان در خصوص مشاركت در ساخت پروژه¬هاي آموزشكده و مدارس سما اعلام آمادگي نمودند.

      همچنين در اين جلسه مقرر شد دانشجويان و دانش¬آموزان بي بضاعت سمايي كه توان پرداخت شهريه را ندارند از سوي معاون سما به بانك ملي جهت دريافت تسهيلات قرض¬الحسنه با كارمزد 4 درصد معرفي گردند و قول پرداخت تسهيلات به كليه كاركنان و اعضاي هيأت علمي سمايي با مرتفع كردن كليه مشكلات اداري و بدون محدوديت نيز داده شد.