معرفی کارکنان آموزشکده سما واحد گرگان

 

 

رقیه  صالحی

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه

 تلفن: 32124158 داخلی 105

 

عاطفه حاجی محمدی

مدير آموزش

education@samaGorgan.ac.ir

تلفن: 32124158 داخلی 106

 

محبوبه ملک

مدير پژوهش

ايميل سمينارها وكنفرانس ها: Conference@samaGorgan.ac.ir

فائزه رضائی

مدیر مالی

accounting@samaGorgan.ac.ir

تلفن:  32124158 داخلی 114

 

رضا كباريان

كارشناس امور دانشجويي

 كارشناس امور فارغ التحصيلان

graduate@samaGorgan.ac.ir

تلفن: 32124158 داخلی 117

 

فريده كمندلو

كارشناس كامپيوتر

مدير وب سايت

IT@samaGorgan.ac.ir

تلفن:  32124158 داخلی 116

 

حسن شكيبا نسب

حسابدار

تلفن: 32124158 داخلی 114

 

عليرضا يوسفي

مسئول صندوق رفاه

مسئول انبار و اموال

تلفن: 32124158 داخلی 118

 

علي باقري

کارشناس آموزش

غلامحسين جباري

خدمتگزار